" کلیه علاقه مندان به همکاری در این وبلاگ میتوانند با گذاشتن پیغام در قسمت نظرات امادگی خود را به مدیر وب اعلام نمایند .....با تشکر"
...انجمن روانشناسی...

چقدر باهوش هستید؟

جمله انگلیسی زیر را در نظر بگیرید:

FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS

حال تعداد  F ها را در جمله فوق بشمارید. توجه کنید که فقط یکبار آنها را بشمارید و عقب بر نگردید و دوباره آنها را شمارش کنید.


چند تا
F داشت؟

برای دیدن پاسخ به پایین این صفحه مراجعه کنید.

.

. 

.

.

.

.

 پاسخ

٦ بار حرف
F در جمله تکرار شده است.


• اگر پاسخ شما ٣ بوده است، از نظر هوشی در سطح میانگینی قرار دارید.
• اگر پاسخ شما ٤ بوده است، از نظر هوشی بالاتر از سطح میانگین قرار دارید.
• اگر پاسخ شما ٥ بوده است، می توانید سرتان را در پیش بقیه بالا بگیرید.
• اگر به عدد ٦ رسیده بودید، نابغه هستید. شک نکنید.

 

منبع : روانیار